Vi du göra ett exjobb som gör skillnad – på riktigt? På Digitalist Open Tech söker vi just nu efter någon som vill utveckla och integrera nyttokalkyler i vår verksamhet. Du kommer jobba nära vår ledningsgrupp och affärsutvecklare. Om du vill få en djup inblick i ett växande modernt företag är det här en unik möjlighet.

Om oss

Digitalist Open Tech AB är en leverantör av skräddarsydda applikationer byggda med öppna teknologier. Vi jobbar i huvudsak mot offentlig sektor, medlemsorganisationer, NGO:er och en handfull större företag. Vi omsätter strax under 100 miljoner i vår koncern som har verksamhet i Sverige och Finland.

En stor utmaning som många har i vår bransch är att kunna påvisa det medförda värdet av digitala tjänster, så att man får ett bra underlag för beslut och uppföljning av sina investeringar. 

Mot den bakgrunden har Inera tagit fram ett koncept man kallar för Nyttokalkyler som gör det möjligt att räkna på tids- och effektivitetsvinster. Med hjälp av nyttokalkyler kan fler verksamheter bedöma nyttan med en förändring och bli bättre på att utnyttja och använda digitaliseringens möjligheter. 

Syftet med detta exjobb är att integrera konceptet kring Nyttokalkyler som en naturlig komponent i Digitalist Open Techs leveranser. Vi vill helt enkelt bli bättre på att hjälpa våra kunder med beslutsunderlag och även utvärderingar och löpande styrning av sina investeringar.

Vi är ISO-certifierade (9001, 27001 & 14001) och har ledningssystem för att systematiskt kvalitetssäkra allt vi gör. Målet med uppdraget är att ta fram modeller på nyttokalkyler som fungerar för oss, testa dem på våra kunder, integrera dem i våra processer så att vi alltid kan påvisa värdet i det vi levererar för våra kunder samt utbilda våra medarbetare.

Kontakt

Pontus Rosin
pontus.rosin@digitalist.se
073 983 3372

No items found.