"Design som bryter konventionen på ett relevant och modigt sätt möjliggjorde transformationen från en traditionell och lite gammalmodig instans till en aktör av vår tid. Designen har skapat stolthet internt och påverkat beteenden externt som under ett tufft affärsklimat bidragit med fina resultat."

Så löd juryns motivering när Stockholms Handelskammare vann andra pris i kategorin strategisk design på reklamtävlingen 100-wattaren. Priset delades ut i Stockholms stadshus på torsdagskvällen den 21 april.  

Digitalist byggde Stockholms handelskammares webbplats utifrån det nya varumärket som togs fram av Brand Union nyligen och vi gläds åt det fina priset!

"Sajten är navet och utgångspunkten för mycket av det vi gör. Och på så vis inte bara en oerhört viktig identitetsbärare utan även en hub för innehållet vi skapar och i förlängningen bär ut till våra medlemmar och andra intresserade." Hugo Mann, marknadschef på Stockholms Handelskammare
No items found.