Inbound Marketing är en metod som handlar om att attrahera besökare och stötta dem längs sin egen köpprocess från anonym besökare till återkommande kund. I motsats till Outbound Marketing där du som säljare eller marknadsförare trycker ut ditt budskap med annonser eller cold calls, så är idén med Inbound Marketing att skapa innehåll som är så attraktivt och värdefullt för din målgrupp att dina potentiella kunder kommer till dig av egen fri vilja.

Själva begreppet Inbound Marketing (den nuvarande definitionen åtminstone) myntades av företaget Hubspot 2006 när de började utveckla metoder och verktyg för smartare leadsgenerering. Man såg att metoderna och verktygen företag marknadsförde och sålde på inte var utformade för en värld där kunden gör det stora arbetet själv i en köpprocess, den så kallade kundresan (Buyer’s journey).

Med nya kanaler att kommunicera med målgrupperna, trenden att allt fler söker efter information på webben innan de köper något och med möjligheterna att på webben skräddarsy personliga upplevelser ville man i grunden förändra företagens marknadsföring och försäljning. För att förtydliga sin vision införde man helt enkelt begreppet Inbound Marketing.

Kundresan

Inbound Marketing Kundresan

Inbound metoden utgår ifrån att alla som köper något går igenom tre steg:

  • Medvetenhet (awareness)
  • Övervägande (consideration)
  • Beslut (decision)

Ett exempel på en köpresa skulle kunna vara en person som inser att hon skulle må bättre, bli starkare, gå ner i vikt eller liknande av att börja träna regelbundet (medvetenhet).

Hon kanske pratar med vänner och läser ett par inspirerande artiklar på nätet. När behovet mognat under en tid börjar personen fundera på vilka alternativ som finns där ute – gruppträning, gym, egen löpning, tennis, simning osv (övervägande).

Till sist har personen ringat in ett par alternativ och utvärderar dem utifrån t ex pris, tillgänglighet, effekt, glädje det skulle ge osv (beslut).

Inbound marketing i praktiken

Inbound Marketing

Själva Inbound metoden går ut på att stötta kunderna genom köpprocessen i fyra steg:

  • Attrahera besökare (attract)
  • Konvertera besökare (convert)
  • Få till avslut (close)
  • Överträffa förväntningarna (delight)

Ett enkelt exempel:

Ett företag som erbjuder träningstjänster och produkter skulle med en träningsblogg med attraktivt material (t ex instruktionsfilmer, produkttester, träningstips, osv) som delas i sociala medier kunna bli besökt av personer som i exemplet ovan (attrahera besökare).

Genom att erbjuda till exempel en nedladdningsbar guide med tio exempel på fördelar man får av att träna regelbundet skulle personen i exemplet ge ifrån sig kontaktuppgifter för att få ta del av informationen (konvertera besökare).

Ett par dagar senare skulle företaget kunna skicka ut ett personligt erbjudande om att komma igång som personen antar (få till ett avslut).

När hon sedan kommit igång med sin träning skulle företaget löpande kunna publicera intressanta träningstips och träningsbilder på sin blogg vilket ytterligare motiverar personen (överträffa förväntningarna).

Om du tycker det låter spännande kan du läsa mer om Hubspot här eller boka in en demo av Hubspot.

No items found.