inbound marketing

Vad är inbound marketing?

Inbound Marketing är en metod som handlar om att attrahera besökare och stötta dem längs sin egen köpprocess från anonym besökare till återkommande kund. I motsats till Outbound Marketing där du som säljare eller marknadsförare trycker ut ditt budskap med annonser eller cold calls, så är idén med Inbound Marketing att skapa innehåll som är så attraktivt och värdefullt för din målgrupp att dina potentiella kunder kommer till dig av egen fri vilja.

Själva begreppet Inbound Marketing (den nuvarande definitionen åtminstone) myntades av företaget Hubspot 2006 när de började utveckla metoder och verktyg för smartare leadsgenerering. Man såg att metoderna och verktygen företag marknadsförde och sålde på inte var utformade för en värld där kunden gör det stora arbetet själv i en köpprocess, den så kallade kundresan (Buyer’s journey).

Med nya kanaler att kommunicera med målgrupperna, trenden att allt fler söker efter information på webben innan de köper något och med möjligheterna att på webben skräddarsy personliga upplevelser ville man i grunden förändra företagens marknadsföring och försäljning. För att förtydliga sin vision införde man helt enkelt begreppet Inbound Marketing.

Kundresan

Inbound Marketing Kundresan

Inbound metoden utgår ifrån att alla som köper något går igenom tre steg:

 • Medvetenhet (awareness)
 • Övervägande (consideration)
 • Beslut (decision)

Ett exempel på en köpresa skulle kunna vara en person som inser att hon skulle må bättre, bli starkare, gå ner i vikt eller liknande av att börja träna regelbundet (medvetenhet).

Hon kanske pratar med vänner och läser ett par inspirerande artiklar på nätet. När behovet mognat under en tid börjar personen fundera på vilka alternativ som finns där ute – gruppträning, gym, egen löpning, tennis, simning osv (övervägande).

Till sist har personen ringat in ett par alternativ och utvärderar dem utifrån t ex pris, tillgänglighet, effekt, glädje det skulle ge osv (beslut).

Inbound marketing i praktiken

Inbound Marketing

Själva Inbound metoden går ut på att stötta kunderna genom köpprocessen i fyra steg:

 • Attrahera besökare (attract)
 • Konvertera besökare (convert)
 • Få till avslut (close)
 • Överträffa förväntningarna (delight)

Ett enkelt exempel:

Ett företag som erbjuder träningstjänster och produkter skulle med en träningsblogg med attraktivt material (t ex instruktionsfilmer, produkttester, träningstips, osv) som delas i sociala medier kunna bli besökt av personer som i exemplet ovan (attrahera besökare).

Genom att erbjuda till exempel en nedladdningsbar guide med tio exempel på fördelar man får av att träna regelbundet skulle personen i exemplet ge ifrån sig kontaktuppgifter för att få ta del av informationen (konvertera besökare).

Ett par dagar senare skulle företaget kunna skicka ut ett personligt erbjudande om att komma igång som personen antar (få till ett avslut).

När hon sedan kommit igång med sin träning skulle företaget löpande kunna publicera intressanta träningstips och träningsbilder på sin blogg vilket ytterligare motiverar personen (överträffa förväntningarna).

Om du tycker det låter spännande kan du läsa mer om Hubspot här eller boka in en demo av Hubspot. Bli en bättre webbeställare I den här guiden summerar vi våra bästa tips för att du också ska lyckas med dina webbprojekt. Ladda ner guiden nu!

No items found.

Another Test Item

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Test FAQ Category

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!