I januari i år blev vi certifierade inom ISO 45001 - arbetsmiljö. Detta är helt i samklang med vårt mål Proud Employees – att vara en arbetsplats där alla medarbetare känner stolthet och engagemang i sitt arbete.

ISO 45001-certifieringen ger oss också ett ramverk för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö; vi har processer, rutiner och policies på plats för att minska arbetsrelaterade skador och sjukdomar som i sin tur skapar en mer positiv och produktiv arbetsplats för alla.

Vi är också glada över att vara certifierade av Great Place to Work (GPTW), som också bekräftar vårt åtagande att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig värderade, respekterade och en del av en större gemenskap.Sedan tidigare är vi certifierade inom ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet. Tillsammans utgör de en solid grund för vårt företags verksamhet och säkerställer att vi lever upp till högsta standarder i allt vi gör.Vi är stolta över vad vi har uppnått och ser fram emot att fortsätta vår resa mot att vara den bästa arbetsplatsen vi kan vara.

No items found.