Valet på Digitalist föll efter en upphandling där åtta byråer var inblandade. Upphandlingen inleddes i höstas.

– Vi sökte en byrå med besökarperspektivet i fokus och med spetskompetens inom innovation, design och teknik. I letandet efter en sådan partner föll valet på Digitalist, säger Andreas Eriksson, chef för digital utveckling, Kulturhuset Stadsteatern.

Den nya sajten tas fram samtidigt som själva Kulturhuset genomgår en större renovering som beräknas vara klar hösten 2020.

– Vi är verkligen inne i en spännande utvecklingsprocess som innebär att vi i närtid och under de närmaste åren kommer göra ett flertal digitala förändringar inom kommunikation och marknadsföring. Vår nya webb är ett viktigt verktyg för att tillgängliggöra hela vårt mångfacetterade utbud, säger Ingela Roos, chef för varumärke och kommunikationsutveckling.

– Vi är otroligt stolta och glada över att ta hem det här uppdraget. Kulturhuset Stadsteatern är ett viktigt nav inte bara för Stockholms utan även för Nordens kulturliv, säger Ulrika Mengshoel Wedelin på Digitalist

No items found.