Mina förväntningar på att höra andra nördar från mitt gebit var höga när jag åkte till den årliga UX-konferensen i München – Push UX 2019. Vi är 600 designers som träffas för att höra andras upplevelse från vardagen i arbetet med design. Det mesta relaterat till just användarupplevelse i digiutala plattformar, UX. Vår resa ner till München bjöd på så många bra och inspirerande stunder. Inte bara de olika presentationerna utan även utanför. Att få ett miljö- och luftombyte är värdefullt. Kultur, människor, mat och dryck.

Michael Schieben - Form of innovation - the product field

Framför allt öppnade han och satte nivån på en hög nivå när det gäller muntlig framställning. Han hade ett inkluderande och interaktivt upplägg där alla först kunde fylla i ett papper för att ta reda på ”Produktfältet”. Han talade om hur det kan användas för att enkelt hitta konflikter och behov. Han hade en intressant modell för detta, vilket var grunden för live-animerade presentation. Se productfield.com.

Andreas Refsgaard - Playful machine learning

Andreas berättade om hur maskininlärning har blivit en integrerad del av hans arbete. Han visade flera roliga exempel, inte bara maskininlärning utan roliga projekt som fick en bra spridning som jag antar gav honom roliga uppdrag. Han visade exempel på enkla verktyg att använda för att komma in i denna värld utan avancerad programmeringsförmåga. Ett exempel hur man enkelt bygger en Not hot dog-app som använts i tv-serien Silicon Valley.

Pamela Pavliscak - Design feeling is the new design thinking

HUr anpassar vi tekniken till vår inre värld. Nu är den anpassad till produktivitet, IQ, men nästan helt eller helt saknar EQ.

Scott Kubie - How to get the writing done

Scott Kubie stod för en mycket rolig föreställning om hur man får webbcopy-skrivandet gjort. Jag tror att alla 600 formgivare i publiken kände igen sig i ett problem där copy alltid kommer sist i processen. Och som Scott kommenterade är de webbplatser och appar som vi bygger oftast avsedda för att presentera textinnehåll i första hand. För att beskriva problemet visade han exempel på flöde. Här finns boken: Writing for designers

Lauren Vidal - Designing bad interfaces

Ett av de verkliga exempel hon visade var att man skulle  göra en övning i det amerikanska försvaret, och en person tryckte helt enkelt på fel knapp. Bilden till vänster visar hur gränssnittet de arbetade med ser ut.

Det handlade också om Cobots, sociala experiment, robotar i det sociala och mycket mer. Flera talare talade också om tillgänglighet i relation till test. Till exempel Lauren Isaacson (marknads- och UX-forskningskonsult på Curio Research). Vikten av att testa pratade även Till Winkler om. Han betonade inte minst ett problem med att testa produkter och tjänster där hårdvaran är ny för målgruppen och hur man löser detta.

Det här var ett bra evenemang. Det är mycket inspirerande att träffa sexhundra likasinnade människor och höra samtal och frågor från olika vinklar.  Så Push, hoppasses igen nästa år:)

No items found.