Vi är stolta över att få presentera Erik Evrard, expert hos vår partner platform.sh som är marknadsledande leverantör av professionell, managed hosting inom EU. Platform.sh är dessutom specialiserade på öppen källkod-ramverk som Drupal, Magento och Wordpress!

Erik kommer att prata underhållande on teknik, moderna arbetssätt och ge exempel både dramatiska kriser och framgångsrika lösningar från offentlig sektor (universitet och kommuner) och privat näringsliv (Mentos) där man bokstavligen gått från månader till 30 minuter för att sjösätta nya applikationer. Trots all tid och alla pengar som sparas ökar säkerhet, prestanda och lagefterlevnad.

Målgrupp

Alla som någon gång förvaltat många webbplatser och applikationer inom samma organisation vet att komplexiteten och problemen har en tendens att öka skalenligt. Idén med platform.sh var att lösa det här problemet och därmed skapa fokus på affärs- och teknikutvecklingen. Platform.sh utgår alltid från att elimiinera risker i alla led. Idag är platform.sh ledande och tekniken beprövad. Det här webbinariet hålls på engelska och passar såväl utvecklare som verksamhetsansvariga.

Bättre kod, mindre jidder

Med platform.sh kan utvecklarna kan fokusera på koden, inte allt runtomkring som går att automatisera. Genom utvecklarverktyg som sätter stopp för problem med att sätta upp utvecklingsmiljöer, frustrerande ticket-pingis och manuella deployprocesser. Utvecklare uppger att deras arbete går 40% snabbare med platform.sh.

Tid och plats

25 januari kl 08.45-09.30. Webbinariet genomförs  via Zoom.

Anmäl dig nu!
No items found.