Din produkt eller tjänst bidrar till slutupplevelsen för mottagaren, och den visuella delen är ofta en stor del av detta. I hög produktionstakt kan det bli svårt alla inblandade att säkerställa en stringent upplevelse, eller ens veta vilka designdelar som fortfarande är aktuella eller inte. Hur ska en knapp bete sig? Se ut? Ska den ens finnas? Och hur funkar alla delar ihop? Designsystem är viktigt för att skapa gemensam samsyn och bättre upplevelser för slutanvändarna.

Vad kommer du att lära dig?

Efter webbinariet kommer du ha fått smaka på en vad ett designsystem egentligen är, fått en inblick i exempel där det används skarpt, och framför allt en ökad förståelse för värdet det ger många organisationer. Områden du fått bekanta dig med är bland annat Atomic Design, skalbarhet och praktiska exempel på hur ekosystemet gör att organisatoriska idéer går att testa/skapa på några minuter istället för några veckor.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som kanske hört talas om ord som “designsystem” eller är allmänt intresserad av hur en produkts/tjänsts visuella upplevelse systematiskt kan byggas upp och förvaltas. Webbinariet sker på svenska.

Tid och plats

9 februari kl 08.45-09.30. Webbinariet genomförs via Zoom.

Anmäl dig nu!
No items found.