Cyber- & informationssäkerhet

Vi har gedigen erfarenhet av att identifiera och åtgärda sårbarheter i webbapplikationer.
Läs mer

Cyber- & informationssäkerhet

Vi har gedigen erfarenhet av att identifiera och åtgärda sårbarheter i webbapplikationer.
Läs mer
Cyber- & informationssäkerhet

Cyber- och Informationssäkerhet

Vi har gedigen erfarenhet av att identifiera och åtgärda sårbarheter i webbapplikationer.

Känner du till att de flesta allvarliga attacker idag sker i applikationslagret (t ex webbplatser) enligt en undersökning gjord av Forrester. Genom att utnyttja sårbarheter i era applikationer – ofta med webbgränssnitt mot omvärlden – tar sig obehöriga in, vilket kan vara startskottet på en mycket mer omfattande attack, där angriparen nästlar sig djupare in i er infrastruktur.

Motståndskraft

Våra experter har gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer med att säkerställa att deras leverantörer lever upp till säkerhetskrav, med att minska riskerna för intrång samt skadeverkan om angriparen ändå lyckas. Vi vet hur man skapar motståndskraft! Vi kan till exempel hjälpa dig med:

  • Riskbedömning och sårbarhetsanalys: Vi gör en bedömning av nuvarande infrastruktur och applikationer för att identifiera potentiella sårbarheter och risker.
  • Penetrationstestning: Vi kan simulera en kvalificerad cyberattacker mot era system för att identifiera svagheter innan en illasinnad aktör gör det.
  • Incidentrespons och kontinuitet: Vi hjälper er skapa en snabb respons på säkerhetsincidenter och ta fram en robust plan för återhämtning efter attacker.
  • Dataskydd och kryptering: Vi har tjänster som skyddar känslig information genom kryptering och säker datalagring.
  • Compliance och rådgivning: Se till att er verksamhet följer viktiga regelverk såsom GDPR, samt rådgivning kring bästa praxis inom säkerhet.
  • Användarutbildning och medvetenhet: Utbildning av er personal i säkerhets best practices

Digitalist Open Source Security Toolkit

Vi har en rad uppsättning smarta verktyg för att höja säkerhetsnivån i er organisation, men som inte vill investera i någon av de stora och ofta extremt kostsamma säkerhetsplattformarna. Det handlar om allt ifrån att kunna låta medarbetare dela känslig data säkert inom organisationen utan att den lagras och behöver gallras, till att hantera lösenord säkert, hantera licenser för alla ingående komponenter och bibliotek samt regelbundet scanna sårbarheter i dessa.

Kunder i urval

Kontaktpersoner

Pontus Rosin
menu
Ansvarig Informationssäkerhet

Pontus Rosin

Epost
+46739833372
No items found.