Kundcase

AFRY

Utmaning

ÅF Konsult blev AFRY när ÅF köpte upp konkurrenten Pöyry 2019. I ett slag gick man från 10000 anställda med den nordiska marknaden som bas till att bli en internationell koncern med verksamhet på ett 50-tal marknader och 17000 anställda. En ny gemensam sajtplattform var ett viktigt steg i den fortsatta affärsutvecklingen.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er!

Mål

  • Samla all AFRYs information och  tjänstebeskrivningar i en gemensam plattform med vitt skilda behov och krav.
  • Undvika att varje marknad bygger och underhåller sin egna webbplatser
"The COVID-19 pandemic forced us all to rely more heavily on virtual tools and the AFRY.com development was crucial in connecting us with clients and job seekers. However, at the same time, the global economy forced us to be frugal on budget and resources during the uncertain period after lockdown. We therefore had to work harder, smarter and closer to our partner, Digitalist, working as a single virtual team to develop solutions that met the need in an ultra-efficient manner. "
James Townsend, digitalt ansvarig globalt AFRY (London)

Lösning

En multisajt och multispråksplattform på Drupal där varje marknad har sin egen sajt, men där tjänstekatalogen och funktioner delas mellan marknaderna. Strategin var att börja med de stora marknaderna och rulla sedan ut en marknad i taget. Ett arbete som pågår.

Arbetsprocess och metod

Detta projekt var en stor och komplex uppgift med otroligt många intressenter. Det var inte bara affärsområdesansvariga från ÅF Konsult, utan det var människor från två helt olika stora bolag som inte hade jobbat med varandra förut. Vi agerade som katalysator och ledde Discovery-arbetet genom 6  designsprintar med olika fokus för varje sprint där de stora frågorna var just hur vi strukturerar upp en dynamisk tjänstekatalog och hur vi exponerar den på olika sätt till olika marknader och olika språk.

Produkten har sedan utvecklats agilt av ett av våra fasta team som även har fortsatt ansvar för produkten sedan lansering med kontinuerliga förbättringsreleaser. Tillgänglighet för de olika marknaderna var en nyckelfråga - som hanterades med hjälp av Digitalists tillgänglighetsexpert.

"Most important to us, as the client, is that we have trust in our partner to achieve our project goals with us. We therefore empowered Digitalist to utilise the most appropriate solution to achieve our goals. The Drupal philosophy aligns closely with AFRY values such as ‘devoted’ — sharing expertise and insights to make a difference — and ‘team players — share ideas and collaborate across borders as we believe in the power of differences."
Johan Åhlén - global marknadsdirektör AFRY

Resultat

Idag har AFRY en multisite, multilanguage-plattform där de kan skapa en ny marknad från scratch på några dagar genom att återanvända innehåll och översätta det. Idagsläget finns 16 språk på 12 marknader. Innehåll kan återanvändas smart på sajterna, vilket är flexibelt och effektivt för redaktörerna. Det skapar högre kvalitet på innehållet och det går snabbare att sätta upp nya marknader.

AFRY har en stor servicekatalog med över 1000 tjänster som innehåller tjänstebeskrivningar, kopplingar till säljare och CRM system samt lokala sajter för sina marknader. Istället för att hantera 50-tal olika sajter, med 50-tal olika marknadsteam har man lyckats centralisera och återanvända mycket av investeringarna.

Enligt användarstudier är användbarheten på sajterna mycket hög.

Digitalist arbetade parallellt med sajtens designsystem samtidigt som varumärket togs fram och uppdaterade det när varumärket spikades. Afry vann 100-wattaren 2020 för sitt varumärkesarbete och sin nya identitet.

Projektet omfattade följande tjänster

Våra kunder

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.