Kundcase

Läkare Utan Gränser

Sedan 2020 har Digitalist ett partnerskap med Läkare Utan Gränser. Tillsammans arbetar vi med att ständigt utveckla och förbättra webben, som är navet i både kommunikation och insamling.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er!

Vi jobbar efter en dynamisk backlogg som prioriteras tillsammans med kund. Vi har bland annat sett över menystrukturen och flöden, förfinat söket, sett över tillgängligeten och skapat tydligare Call to Actions. Som ett större sidoprojekt har vi också hanterat integration mot Läkare Utan Gränsers nya CRM-system.

­"Tillsammans med Digitalist har vi hittat sätt att arbeta proaktivt med alla våra tjänster och plattformar, istället för reaktivt som det ofta blivit tidigare, säger Johan Rosén, produktägare på Läkare Utan Gränser. Digitalist är enkla att arbeta med och erbjuder en hög grad av skalbarhet i både löpande utveckling och isolerade projekt." Johan Rosén, website product manager på Läkare Utan Gränser

Som en del i löpande förbättringar har vi också tittat på redaktörernas behov och förenklat deras arbete. Vi har bland annat implementerat Layout builder, ett drag-and-dropverktyg där redaktören i realtid kan följa hur en sida med diverse innehåll tar sin form.

Att se över och skruva på donationsflöden och formulär är ett ständigt pågående arbete som sker i tätt samarbete med Läkare Utan Gränser.

"Att jobba med en kund som Läkare Utan Gränser är otroligt givande. Det känns fint att kunna bidra till en god sak och använda vår kunskap för att stötta deras arbete." Ammi Bohlin, kundansvarig på Digitalist.

Projektet omfattade följande tjänster

Våra kunder

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.