Att beställa digitala tjänster börjar oftast med en brief till leverantören. Använd gärna denna mall!

1. Introduktion till er/företaget/organisationen

Beskriv kort ert bolag, vision, affärsidé, vilka tjänster eller produkter ni erbjuder och er positionering.

2. Bakgrund och syfte

Beskriv bakgrunden till uppdraget, vad är det som inte fungerar idag och vilka insikter är det ni saknar? Ju mer information ni kan ge desto bättre. 

Varför vill ni göra detta? Vill ni lösa ett problem, öka konvertering, göra om en en befintlig lösning ni inte är nöjda med eller är det ett helt nytt projekt ni startar upp?

3. Konkurrenter/inspiration

Vilka är era tre huvudkonkurrenter och/eller andra inspirationskällor:

 • Vad gör de bra?
 • Vad gör de mindre bra?

4. Tidigare lärdomar

Har ni testat något tidigare som inte fungerat? Vad har fungerat bra som vi ska ta med oss in i detta projekt?

5. Förväntningar

Var tydlig med era förväntningar på den utvecklade tjänsten och samarbetet. Hur ser samarbetet och den utvecklade tjänsten ut inom ett år? 

6. Målgrupp

Vilken är den primära och sekundära målgruppen för projektet? Har ni gjort personas där målgruppens pain points och behov finns definierade? Har ni definierat den digitala kundresan för målgruppen så ni vet vilka delar av den som det digitala projektet kan stödja?

7. Pengar

En uppfattning om vad "kalaset får kosta" hjälper oss och er att pricka rätt ambitionsnivå redan från början, så sparar vi tid på att inte drömma för stort eller begränsa oss för mycket vad gäller lösningar för er. Ett business case kan ofta vara ett bra beslutsunderlag för att avsätta rätt mängd pengar. Går det att kvantifiera/visualisera det värde som investerade pengar kommer att skapa för er? Till exempel:

 • Hur mycket mer kommer ni kunna tjäna, sälja fler produkter/tjänster/medlemskap etc?
 • Hur mycket kommer ni spara i tid och pengar på tex underhåll, kundservice etc?
 • Hur mycket är en konvertering värd för er, till exempel en ny medlem, användare eller betalande kund?
 • Hur mycket kommer det "immateriella värdet" på varumärket att öka med en mer attraktiv webbplats etc?
 • Finns det avsatta medel, tidigare års budgetar eller andra ramar vi ska förhålla oss till?

8. Mätbara mål - KPI:er

Hur ska vi mäta om projektet är lyckat? Tydliga målsättningar som vi kan mäta är en nyckelfaktor i framgångsrika projekt. När dessa mål sätts, tänk SMART: 

 • Specifikt: Tydligt och konkret, exempel äta näringsrik frukost varje morgon
 • Mätbart: Tid, kvantitet och kvalitet, exempel varje frukost ska innehålla det jag har beskrivit i målet
 • Accepterat: Jag vill göra det
 • Realistiskt: Det är möjligt att göra detta för mig
 • Tidsatt: Realistisk tidsram, exempelvis jag ska uppnå mitt kortsiktiga mål om två veckor och mitt långsiktiga inom fem veckor

9. Andra leverantörer och system som behöver integreras

Lista andra leverantörer och system som eventuellt behöver integreras. Det kan vara ett CRM eller annan databas. När ni gör det, undersök gärna samtidigt vad dessa kostar, kanske kan vi hjälpa er att hitta en enklare, bättre eller billigare lösning. Bygger man bara vidare på gammalt är det lätt att man dras med kostnader för att anpassa kedjan efter svaga länkar.

10. Tidplan

Vilka deadlines har ni som vi ska ta hänsyn till? Går tidplanen att dela upp i flera delmål? Tänk på att ta höjd för oförutsedda händelser och ledigheter. Ofta behöver leverantören har löpande kontakt med uppdragsgivaren genom hela projektet.

11. Intressenter

Vilka personer, avdelningar eller andra grupper hos er som beställare – eller till och med andra leverantörer – berörs av projektet? Det är ofta värdefullt att redan från början klargöra vilka som ska ha inverkan på beslut initialt och längs vägen.

Något som är oklart? Ta hjälp för att skriva briefen

Ofta hjälper vi kunder i en förstudiefas att fylla i det som saknas i en brief. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

No items found.