Service Design

Vi utgår från slutkundens verkliga behov för att skapa bättre tjänster och nöjdare slutkunder.
Läs mer

Service Design

Vi utgår från slutkundens verkliga behov för att skapa bättre tjänster och nöjdare slutkunder.
Läs mer
Service Design

Service Design

Vi utgår från slutkundens verkliga behov för att skapa bättre tjänster och nöjdare slutkunder.

Kontakta oss!

Många av våra kunder tycker att just Service design, även kallat Tjänstedesign, tillhör det mest spännande att ta del av i våra projekt. Med all rätt, det är intressant och lärorikt att verkligen fördjupa sig i den digitala kontaktytan med slutkunden och hur man gör för att skapa så bra utkomst av detta som möjligt! Service Design innebär för oss på Digitalist kunddriven affärsutveckling, som ser till helheten. Det är en metod som hjälper oss och våra kunder att ta fram nya eller förbättra redan existerande tjänster som möter slutanvändarnas verkliga behov. För att lyckas skapa användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster krävs förståelse för både kunden, dess kunder och affären i sin helhet.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er!

Med service design tar vi ett helhetsgrepp om kundupplevelsen och tittar på hur människor och tjänster möts på olika sätt under kundresan. En kundresa beskriver den väg en kund tar från den stund då ett behov uppstår fram till dess att behovet är uppfyllt (t.ex. ett köp är genomfört) och sedan vidare in i det långsiktiga användandet och upplevelsen av produkten eller tjänsten. I kundresan får vi en tydlig visuell bild av alla olika kontaktpunkter och hur kunden upplever dessa – både bra eller mindre bra. 

Exempel på hur en kundresa kan se ut.

Fas 1: Insikt och kontext

Den första fasen handlar om att inventera befintlig kunskap och kundinsikter. Det kan ske genom workshops med era medarbetare där vi tar del av er interna expertis och erfarenhet, eller att vi ställer oss i slutkundens skor och provar tjänsten eller produkten som erbjuds. Målet är att vi ska förstå hur era tjänster fungerar och i vilken kontext de existerar. Genom analyser, användartester, intervjuer och/eller observationer lär vi känna era slutkunder. Vi tittar på deras totala upplevelse och kartlägger kundresor. Levererar ni en tjänst som rör sig över flera kanaler behöver vi också förstå hur de samspelar. Ibland tas personas fram (En fiktiv person som representerar era målgrupper) och som kan vägleda olika beslut under arbetets gång. Vi gör också en teknisk genomlysning för att få insikter kring bland annat tekniska förutsättningar, arkitektur och system som vi behöver ta hänsyn till i vårt lösningsförslag. Våra samlade insikter ger oss en gemensam förståelse för vilka behov era kunder har och vilka förutsättningar samt möjligheter som finns. Vi får också insikter om vad tjänsterna måste ge er verksamheten för att vara lönsamma över tid. Effektmål som involverar både affärsmål och kundbehov definieras. Vi tar helt enkelt reda på vart vi står och vart vi ska.

Google Shape;403;p52

Fas 2: Prototypa, testa och skapa värde

Utifrån användarnas behov och era förutsättningar undersöker vi hur vi kan förbättra slutkundens upplevelser, och samtidigt skapa värde för er verksamhet. Vi visualiserar våra idéer i form av skisser och klickbara prototyper. Koncepten eller lösningsförslagen är idéerna för hur vi ska uppnå målen och definierar de grundläggande kraven. Prototyperna testas på verkliga användare, förbättras och ligger sedan till grund för det kommande designarbetet. Vid behov tar vi även fram kodade prototyper för att kunna användartesta på ett ännu mer realistiskt plan.

Fas 3: Utveckla och genomföra

När vi har ett eller flera validerade koncept är det dags att genomföra. Vi tar fram konkreta lösningar för implementation. Lösningarna kan till exempel bestå av en innehållsstrategi som inkluderar interaktionsdesign och grafisk design av ett digitalt gränssnitt. Det kan också handla om en organisationsutveckling där nya arbetssätt ska införas. Vi hjälper våra kunder att effektivt implementera och realisera de lösningar som projektet mynnat ut i. Hos Digitalist följer Service design-idéerna sömlöst med i nästa fas som kan vara utveckling av UI och teknisk produktion. Den här processen och metoderna går givetvis att göra både i stor skala på ett helt projekt eller om man vill förbättra en del av sin tjänst/produkt. Vi brukar då säga att vi gör en Proof of Concept (PoC) på en eller flera nya funktioner. Läs mer om vårt upplägg med PoC här.

Exempel på kunder

Kontaktpersoner

David Enlund
menu
Design Director

David Enlund

Epost
+46706268112
No items found.