Service Design

Service Design

Vi utgår från slutkundens verkliga behov för att skapa bättre tjänster och nöjdare slutkunder.

Kontakta oss!

Många av våra kunder tycker att just Service design, även kallat tjänstedesign, tillhör det mest spännande att ta del av i våra projekt. Med all rätt, det är intressant och lärorikt att verkligen fördjupa sig i kundmötet och hur man gör för att skapa så bra utkomst av detta som möjligt! Service Design innebär för oss på Digitalist kunddriven affärsutveckling, som ser till helheten. Det är en en metod som hjälper oss och våra kunder att lyfta blicken från formuläret för att ta fram nya eller förbättra redan existerande tjänster som möter slutanvändarnas verkliga behov. För att lyckas skapa användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster krävs förståelse för både kunden och affären i sin helhet.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er!

Till skillnad från UX-design, där man fokuserar på den digitala kundupplevelsen, handlar tjänstedesign mer om en övergripande upplevelse där online och offline flyter ihop. Med service design tar man alltså ett helhetsgrepp om kundupplevelsen och tittar på hur människor och tjänster möts på olika sätt under kundresan. En kundresa beskriver den väg en kund tar från den stund då man vill köpa något fram till dess att köpet är genomfört och sedan vidare in i det långsiktiga användandet och upplevelsen av produkten eller tjänsten.

Steg 1: Insikt och kontext

Den första fasen handlar om att inventera befintlig kunskap och kundinsikter. Det kan ske genom workshops med er personal där vi tar del av er expertis och erfarenheter, eller att vi ställer oss i slutkundens skor och provar tjänsten eller produkten som ska säljas. Målet är att vi förstår hur era tjänster fungerar och i vilken kontext de existerar. Genom analyser, användartester, intervjuer eller observationer lär vi känna era kunder. Vi tittar på kundens totala upplevelse och kartlägger kundresor. Levererar ni en tjänst som rör sig över flera kanaler behöver vi också förstå hur de samspelar. Ibland tas personas fram som representerar era målgrupper och som kan vägleda olika beslut under arbetets gång. Våra samlade insikter ger oss en förståelse för vilka behov era kunder har och vilka förutsättningar och möjligheter som finns. Vi får också insikter om vad tjänsterna måste ge er verksamheten för att vara lönsamma över tid. Effektmål som involverar både affärsmål och kundbehov definieras. Vi tar helt enkelt reda på vart vi står och vart vi ska.

Steg 2: Prototypa, testa och skapa värde

Utifrån kundernas behov och era förutsättningar undersöker vi hur vi kan förbättra kundens upplevelser, och samtidigt skapa värde för er verksamhet. Vi visualiserar våra idéer i form av skisser, prototyper och/eller berättelser. Koncepten eller lösningsförslagen är idéerna för hur vi ska uppnå målen och definierar de grundläggande kraven. Prototyper kan testas på verkliga användare, förbättras och ligger sedan till grund för designarbetet.

Steg 3: Utveckla och genomföra

När vi har ett eller flera validerade koncept är det dags att genomföra. Vi tar fram konkreta lösningar som kan testas och implementeras. Lösningarna kan till exempel bestå av en innehållsstrategi som inkluderar interaktionsdesign och grafisk design av ett digitalt gränssnitt. Det kan också handla om en organisationsutveckling där nya arbetssätt ska införas. Vi hjälper våra kunder att effektivt implementera och realisera de lösningar som projektet mynnat ut i. Hos Digitalist följer Service design-idéerna sömlöst med i nästa fas som kan vara utveckling av UI och teknisk produktion.

No items found.

Kontaktpersoner

David Enlund
menu
Design Director

David Enlund

Epost
+46706268112
No items found.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!