När organisationens digitala närvaro växer och innefattar många digitala kanaler och tjänster ökar behovet av att hålla koll på det digitala varumärket och användarupplevelsen för kunder och målgrupper. Ett designsystem är ett strategiskt verktyg för att lyckas med det.

Designsystemet som produkt har utvecklats från grafiska manualer, främst använda för trycksaker, till omfattande system som stödjer en digital multikanalnärvaro. Denna evolution är inte bara en berättelse om teknisk utveckling utan också om hur organisationer anpassar sig till förändrade kommunikationsbehov och användarvanor.

I detta blogginlägg tittar vi närmre på stegen och faserna i denna evolution och hur varje steg bidrar till att skapa ett robust, skalbart och effektivt designsystem.

Tidigt skede: grafisk manual för trycksaker

Resan mot ett designsystem börjar ofta med en grundläggande grafisk manual. Denna manual innehåller riktlinjer för logotyper, färgpaletter, typsnitt och andra visuella element som definierar ett varumärkes identitet.

En sådan startpunkt kan beskrivas som ett arv från en tid då trycksaker såsom broschyrer, visitkort och reklammaterial var den viktigaste kommunikationskanalen. Detta kan utgöra en bra grund för varumärkesigenkänning men är begränsad i sitt omfång och användning.

Ibland kan det helt enkelt vara bra att göra ett omtag på varumärkseplattformen vid denna startpunkt då hela varumärkesupplevelsen påverkas av en konsekvent flytt ut i de digitala kanalerna.

Mellansteg: från tryck till webb

När digital närvaro börjar spela en större roll expanderar designsystemet till att inkludera webbdesign.

Detta innebär att de grafiska principerna omvandlas till digitala format. Webb-specifika element som knappar, menyer och formulär introduceras. Det är i detta skede som responsivitet och designmönster blir viktigt. Det vill säga ett säkerställande av att innehållet fungerar över olika enheter och skärmstorlekar.

Denna fas markerar en betydande utveckling eftersom den lägger grunden för systemtänk och multikanalfunktionalitet.

Avancerat skede: Integration av UI-komponenter och interaktionselement

I detta skede blir designsystemet mer sofistikerat. Det inkluderar nu användargränssnitts (UI) komponenter och interaktionselement. Detta innebär att systemet inte bara definierar hur saker ser ut, utan också hur de beter sig.

Interaktionsdesign, animeringar och mikrointeraktioner blir centrala. Ett sådant system underlättar för designers och utvecklare att skapa konsekventa och engagerande användarupplevelser över flera plattformar.

Fullfjädrat stadium: Digital multikanalnärvaro

I det fullfjädrade stadiet är designsystemet en omfattande uppsättning verktyg, riktlinjer och komponenter som sträcker sig över flera digitala kanaler. Det handlar om att skapa en enhetlig användarupplevelse oavsett om användaren interagerar med varumärket via en webbplats, en mobilapp, sociala medier eller andra digitala plattformar.

Systemet innehåller nu skalbart dokumenterat designarbete och distribuerbar kod vilket möjliggör snabb och konsekvent implementering av design över olika kanaler och projekt.

Framtiden: Skalbarhet och anpassningsförmåga

Framtidens designsystem kommer att kräva ännu högre grad av skalbarhet och anpassningsförmåga.

Nya teknologier (som AI och big data browsing) och användarplattformar (som AR och VR) kommer att bli brett använda och i allt snabbare takt. Då måste även designsystemen  utvecklas snabbt för att möta nya användarbehov och tekniska krav. Det innebär att systemen måste vara flexibla nog att tillåta snabb innovation samtidigt som de bibehåller en stark och konsekvent varumärkesidentitet.

Slutligen

Evolutionen från en enkel grafisk manual till ett fullfjädrat designsystem för digital multikanalnärvaro är en resa som speglar den snabba utvecklingen inom digital affärs- och teknikutveckling.

I takt med att teknologin fortsätter att utvecklas, måste designsystemen fortsätta att anpassa sig och utvecklas för att förbli relevanta och effektiva.

Läs mer om designsystem
No items found.