Vi strävar alltid efter att bli bättre vilket gör att vi får arbeta med de mest inspirerande kunderna och springer till jobbet med energi och glädje.

I takt med att de traditionella metoderna inte höll budget eller deadlines insåg man att det krävdes mer flexibiltet och snabbrörlighet i projekten. Problemen med de traditionella metoderna var att det är för svårt att ompröva de antaganden som görs inledningsvis i projektet. Och att de inte på samma sätt stödjer ett kontinuerligt lärande och anpassningar under projektets gång utifrån vad som visar sig fungera och inte fungera. Som en konsekvens bygger man för ofta in fel som blir svåra och dyra att rätta till i efterhand.

Med agila metoder däremot jobbar ett tvärfunktionellt team tätt ihop i korta cykler där man bryter upp stora projekt i många små delprojekt. Med löpande utvärderingar av arbetet kan man fatta snabbare beslut om hur man går vidare. Resultaten blir inte alltid exakt vad man tänkt sig från början, men däremot alltid av väsentligt högre kvalitet än med vattefallsmetoder.

På Digitalist arbetar vi agilt under ordnade former där vi involverar våra kunder i projekten. Vi hjälper kunderna att definiera vad projektet ska uppnå i form av effektmål och bryter upp det i mindre delar som rangordnas. Vi skapar en agil struktur där kunden får en viktig roll i teamet som produktägare. Och sedan använder vi all vår erfarenhet, engagemang och arbetsglädje för att skapa bästa möjliga resultat.

Läs också blogginlägget Vad är effektmål? och den utmärkta sammanfattningen om agil utveckling av webbstrategen Pontus Winderos. Eller läs mer på Wikipedia om agil mjukvaruutveckling.

No items found.