Drupal 9: den ultimata guiden

2021-10-03

Drupal 9: Vad det är och vad det inte är

Drupal 9 släpptes 3 juni 2020, som en vidareutveckling av den nya utvecklingsprocess som etablerades i Drupal 8. Drupals medarbetare tog detta tillfälle i akt för att städa upp kodbasen och se till att Drupal stannar kvar på stödda versioner av tredjepartsberoenden.

Drupal 9 vill se till att hålla Drupals plattformen säker och koden uppdaterad. Drupal 9 reviderade vissa tredjepartsberoenden, inklusive Symfony 3 och Twig 1. Samtidigt togs utfasade lösningar, t.ex. de flesta jQuery UI-användargränssnitten, bort från Drupal core.

Organisationer som för närvarande använder Drupal 7 och Drupal 8 kommer vilja uppgradera till Drupal 9 av olika skäl, men framför allt för att få fortsatt support. Community-support för Drupal 8 kommer att upphöra i november 2021, eftersom det är beroende av Symfony 3, som efter den tidpunkten inte längre kommer att fungera. Community-support för Drupal 7 har förlängts till den 28 november 2022.

Den första utgåvan av Drupal 9 innehöll inga nya funktioner, men möjliggjorde ett smidigare och säkrare system, samt API:er som är lättare att arbeta med. Dessa förändringar är mest märkbara för utvecklare. Framtida versioner av Drupal 9 kommer att innehålla fler förbättringar samt nya funktioner. Detta kommer att ske efter den sex månader långa släpptidslinjen som fastställdes i och med Drupal 8.

Poängen med Drupal 9? Så här säger projektledaren Dries Buytaert: ”Den stora grejen med Drupal 9 är ... att det inte borde vara en stor grej.”

Från Drupal 8 till Drupal 9: En vidareutveckling

Nästa steg i Drupals utveckling, Drupal 9, byggdes i Drupal 8. Det innebär att alla de funktioner som gjorde Drupal 8 så kraftfull har bevarats i Drupal 9. Här är en snabb översikt över dessa funktioner:

Richer Media Management

Drupal har länge stött bilder och generiska filer, men i Drupal 9 har den här funktionen utökats med ett generiskt mediefält som stöder lokalt ljud, video, bilder och ytterligare filer.

Denna iteration av Drupal ger också användarna möjlighet att bädda in fjärrinnehåll som t.ex. YouTube- och Vimeo-videor. Dessutom har Drupal 9 en mediebiblioteksmodul som tillåter användare att lägga till befintliga mediatillgångar till en webbplats och ladda upp nya objekt direkt till biblioteket.

Innehållsarbetsflöde

Med arbetsflödesmodulen Workflows kan användare definiera flera arbetsflöden, samt visa deras tillstånd och de övergångar som tillåts mellan dem. Innehållsmodereringsmodulen Content Moderation tillåter användare att skapa innehållsrevisioner som inte är live ännu, men som har fått uppdateringar sedan den senaste versionen.

Slutligen möjliggör Workspaces – en lovande experimentell funktion som fortfarande är under utveckling – mellanlagring och publicering av flera innehållsändringar (artikeltext, sidofältblock, menyposter och så vidare) på en gång, samt möjlighet att förhandsgranska hur de kommer att se ut i sin helhet. Användare kan till och med förbereda webbplatsinnehåll för flera olika ”scenarier”, till exempel valresultat eller Oscarsvinnare, och publicera lämplig version när det är dags.

Layout Builder

Core-modulen Layout Builder erbjuder funktioner för innehållslayout. Layout Builder-modulen är unik i sitt sätt att erbjuda ett enda kraftfullt visuellt designverktyg för följande tre användningsfall:

 • Layouter för mallinnehåll
 • Anpassning för mallayouter
 • Anpassade sidor

BigPipe

En annan funktion som kommer att uppsattas av användarna är BigPipe, en modul som förbättrar sidvyer genom att skicka en sidas huvudsakliga ”innehåll” medan sidofält och annat hjälpinnehåll fortfarande håller på att genereras.

Flerspråkig kapacitet

 • Drupal har inte mindre än fyra moduler för språkstöd, var och en med sin specifika roll. Dessa moduler har möjliggjort följande funktioner:
 • Möjligheten att installera Drupal på 100 främmande språk redan från start
 • Översättning för innehållsobjekt, såsom noder, taxonomiska termer, menyalternativ och användarprofiler
 • Konfigurationsöversättning, som ger ett gränssnitt för att översätta webbplatskonfiguration till flera språk

Mobil upplevelse

De senaste versionerna av Drupal har utformats med mobilitet i åtanke, hela vägen från installationsprogram till modulsida. För att stödja det enorma utbudet av internetaktiverade enheter har alla Drupals funktioner en responsiv design.

Drupal har ett responsivt administrativt verktygsfält. På breda skärmar expanderar verktygsfältet automatiskt och orienterar sig horisontellt. På små skärmar krymper verktygsfältet ihop för att visa enbart ikoner och orienterar sig vertikalt.

HTML5-formelement gör datainmatningen i Drupal sömlös. Dessa element tillhandahåller anpassade fält för datum/tid, telefonnummer och e-postadresser på mobila enheter.

Bygga och hantera din webbplats

Drupal har också en mängd olika verktyg för skapa och hantera webbplatser.

Views i Core

Views-modulen är ett inbyggt frågebyggargränssnitt som används för att skapa dynamiska innehållsförteckningar i olika format. Modulen förbättrar hämtningen av innehåll från webbplatsdatabaser, vilket sedan kan visas i valfritt format eller språk.

Organisera sidor med hjälp av block

De flesta sidelement visas genom block, såsom navingeringssökvägar (”breadcrumbs”), webbplatsnamn och slogan. Det gör det enkelt att justera sidorganisationen i användargränssnittet och möjliggör redigering och kompatibilitet med Settings Tray.

Settings Tray gör det möjligt att ändra de vanligaste konfigurationerna vid front-end, vilket eliminerar behovet av att gå fram och tillbaka till back-end för att göra visuella ändringar. Block kan också återanvändas, både via Settings Tray och Layout Builder.

Strukturerat innehåll

Drupal bygger på idén om strukturerad datahantering. Exempel på olika enheter är innehåll, användarprofiler och kommentarer. Användare kan lägga till fält i alla enheter, inklusive referenser till andra enheter. Drupal 9 levereras med ett brett utbud av tillgängliga fält, inklusive fält för telefon, e-post, datum och tid.

Visningslägen och formulärlägen

När enheterna har konfigurerats med fält kan man i de olika visningslägena skapa flera visningsalternativ för innehåll beroende på sammanhang. Till exempel kan en miniatyrbild visas i innehållets förhandsvy, meden en bild i full storlek visas i standardvyn.

Formulärlägena gör det enkelt att skapa datainmatningsformulär. Dessa lägen möjliggör en större flexibilitet, med mer allmänt gällande komponenter.

Migrering

Drupal core har inbyggt stöd för datamigrering från tredjepartssystem (t.ex. WordPress), samt specifika lösningar avsedda att underlätta migrering från Drupal 6 och 7 till Drupal 9.

System för konfigurationshantering

Det här systemet gör det möjligt för webbplatser som har miljöer för ”utveckling”, ”mellanlagring” och ”produktion", att sömlöst flytta konfigurationer från en miljö till en annan.

Headless-support

Drupal levereras med en implementering av JSON:API-specifikationen, vilket gör det möjligt att använda Drupal som en central innehållsbutik på en decoupled front-end (mobilapp, JavaScript-ramverk, osv.).

Frontend-utvecklarupplevelse

Drupal innehåller många förbättringar för frontend-utvecklare, inklusive HTML5, ytterligare hjälpbibliotek, tillgänglighetsförbättringar, förbättrade grundteman, användargränssnittelement och bättre prestanda.

Backend-utvecklingsupplevelse

Drupal 8 innehåller många förbättringar för back-end-utvecklare, inklusive objektorienterad kod, förbättrad cachning, bättre integration med tredjepartstjänster och omfattande inbyggda webbtjänstfunktioner.

Drupal 8 till Drupal 9: Nyheter

Drupal 9 innehåller alla de ovan nämnda funktioner som även finns i Drupal 8. Men naturligtvis är Drupal 9 samtidigt en vidareutveckling av Drupal 8. Allt det här är nytt:

1. Drupal 9 förlitar sig till Symfony 4 och kräver minst PHP 7.3, vilket resulterar i förbättrad säkerhet och stabilitet

2. Drupal 9 har flyttat från Twig 1 till Twig 2

3. CKEditor 4 finns kvar i Drupal 9, men stöd för CKEditor 5 är planerat att läggas till vid ett senare tillfälle. När det sker kommer CKEditor 4 att börja fasas ut, för att sedan helt tas bort i Drupal 10

4. Drupal 9 förlitar sig fortfarande till själva jQuery, men de flesta jQuery-användargränssnittskomponenterna har tagits bort från core

5. Databasversionskraven har utökats för alla databas-back-ends som stöds inom Drupal 9


Varför inte Symfony 5?

Vissa medlemmar i Drupal-communityn har frågat varför Drupal 9 byggdes på Symfony 4 snarare än Symfony 5. Det har att göra med Symfonys releaseprocess. Mindre utgåvor av Symfony stöds inte lika länge som mindre utgåvor av Drupal. Den mer långsiktiga utgåvan av Symfony 5, version 5.4, släpps inte förrän i november 2021, vilket inte alls stämmer överens med Drupal 9:s utvecklingscykel.

Drupal 9.1 introducerar det experimentella front-end-temat Olivero. Det här temat är avsett att ersätta Bartik i en framtida Drupal 9-version. Bartik ska helt tas bort i Drupal 10. Olivero är ett mer modernt, renare tema med flera nya funktioner och ett större fokus på tillgänglighet.

Composer erbjuder den mest framtidskompatibla lösningen för att konstruera kodbasen för en Drupal 9-webbplats. Composer släppte själv version 2 den 24 oktober 2020. Denna nya version är en massiv förbättring när det gäller minnesanvändning och hastighet. Drupal 9.1 har fullt stöd för Composer 2.

Vi rekommenderar att du övergår till den versionen så snart som möjligt.

Det experimentella administrationstemat Claro förbättras hela tiden. Uppdateringar i Drupal 9.1 inkluderar en ren modul-administrationssida, användargränssnittslayoter för views administration, statusrapportsida och uppdateringar av underhållssidor. Claro förväntas uppnå stabilitet i en framtida release av Drupal 9 och då ersätta Seven som standardadministrationstema. Seven kommer att tas bort helt i Drupal 10.

Dessutom är Drupal 9.1 fullt kompatibel med den nyligen släppta PHP 8, inklusive beroenden.

Förbereda inför Drupal 9

Förbereda inför Drupal 9


Under det senaste tio åren har en uppgradering från en större utgåva Drupal till en annan inneburit så många förändringar att det ofta har krävts en fullständig ombyggnad av webbplatsen. I och med introduktionen av Drupal 8 ändrades detta, då uppgraderingsprocessen radikalt effektiviserades.

Vad behöver du göra för att förbereda inför en uppgradering till Drupal 9?

För Drupal 8-användare

Att uppgradera till Drupal 9 är relativt enkelt. Börja med att se till att din miljö uppfyller kraven för Drupal 9. De viktigaste sakerna att notera här är att Drupal 9 kräver PHP 7.3 eller högre, och att versionskraven har höjts för MySQL (till minst 5.7), MariaDB (till minst 10.2), PostgreSQL (till 9.6) och SQLite (till 3.26). Notera att, om du använder Drush, är det endast Drush 10 som är kompatibel med Drupal 9.

Uppdatera sedan Drupal core till den senaste versionen. Drupal 8:s senaste mindre utgåva (8.9.0) blev Drupal 9. Du bör också ta bort alla beroenden som du inte använder just nu.

Se till att alla dina medföljande moduler är uppdaterade. (Vi tar upp anpassade moduler nedan.) Från och med Drupal 8.7.7 kan alla moduler vara kompatibla med Drupal 8 och 9 samtidigt. Med andra ord kan du uppdatera moduler till deras senaste versioner på Drupal 8 och fortfarande ha en fullt fungerande webbplats med moduler som redan är kompatibla med Drupal 9. Du kan också använda Acquias sida ”Drupal 9 Deprecation Status” för att snabbt söka efter Drupal 9:s beredskapsstatus vad gäller medföljande moduler, samt hitta relaterade problem och patchar.

Uppgraderingsverktyg

För att säkerställa att du använder de senaste versionerna av medföljande moduler, ska du installera och aktivera uppgraderingsstatusmodulen. Den kan användas på Drupal-back end eller på kommandoraden tillsammans med Drush. Skanna dina medföljande moduler för att söka efter kompatibilitetsproblem och användning av utfasad kod. Om otillåtna patchar redan finns tillgängliga kan du använda cweagans/composer-patches för att applicera patchar på medföljande moduler, samt ge feedback till patchförfattare och modulunderhållare.

Du kan också använda Upgrade Status för att analysera dina anpassade moduler och teman. Att åtgärda problem som du upptäcker med hjälp av dessa verktyg kommer att resultera i kod som är kompatibel med både Drupal 8 och Drupal 9.

Naturligtvis måste inte alla problem åtgärdas manuellt. Du kan istället använda Drupal Rector direkt eller användargränssnittet Upgrade Rector för att generera patchar som löser kompatibilitetsproblem. De flesta utfasade API:er omfattas av Drupal Rector, så det kan vara bra att börja där.

Vid det här laget är din miljö lämplig för Drupal 9 och alla medföljande projekt har uppdaterats till Drupal 9-kompatibla versioner. Dina anpassade moduler och teman har också uppdaterats för att vara Drupal 9-kompatibla. Du har dock fortfarande en fullt fungerande Drupal 8-webbplats som du kan använda som den är.

Det sista steget är att uppdatera Drupal core till Drupal 9 och köra update.php.

Grattis! Du har nu gått över till den senaste versionen av Drupal!

Du kommer troligen märka att uppgraderingen går avsevärt mycket snabbare än alla andra större Drupal-uppdateringar du har gjort de senaste tio åren.

För Drupal 7-användare

Att migrera från Drupal 7 till Drupal 9 kommer att kräva en ombyggnad. Det finns dock många verktyg som hjälper dig få rätt kod på plats och undvika migrationsutmaningar. Dessa verktyg inkluderar:

 • Upgrade Status (Drupal 7-version) – för att ta reda på om de medföljande moduler som du använder har Drupal 8/9-versioner eller ersättningar
 • Drupal Module Upgrader – för att generera ändringar för anpassad kod, vilket möjliggör Drupal 8/9-kompatibilitet
 • Core Migrate Suite – för att flytta innehåll. Verktyget har till och med stöd för Drupal 6-datakällor
 • Acquia Migrate Accelerate – för att göra migrationen från Drupal 7 till Drupal 9 upp till 50 % snabbare

Dessutom finns det ett antal community-tillägg i Migrate Tools and Migrate Plus project, samt en uppsättning kommandoradsverktyg (såsom Drush) som hjälper till att effektivisera utvecklingen.

För mer information om migration rekommenderar vi att du läser vår e-bok, Migrating to Drupal 8: It’s Time.

Drupal 9 förväntas ha fem mindre utgåvor: 9.0 till 9.4.

Drupal 9.4 är planerad som ett långsiktig utgåva, med community-support fram till november 2023. Det datumet återspeglar supporttidslinjerna för Drupal 9:s beroenden, Symfony 4 och CKEditor 4. Projektledare Dries Buytaert tillkännagav följande initiativ avsedda att vidareutveckla viktiga delar av Drupal 9 i nästa större utgåva:

1. Beredskap för Drupal 10 för att hålla Drupal säker och uppdaterad med avseende på plattformskrav och tredjepartsberoenden

2. En enklare, användningsklar upplevelse som sömlöst integrerar Media Library och Layout Builder i standardupplevelsen och gör Claro till standardadministrationstemat

3. Ett nytt front-end-tema (Olivero) för att ersätta Bartik och bättre visa upp Drupals moderna funktioner

4. Automatiserade uppdateringar av säkerhetsreleaser, med förändringsdetektering och paketsignaturkontroll

5. Decoupled-menyer för att lösa ett av de svårare problemen med decoupled-integration och bana väg för ytterligare komponenter i framtiden

När släpps Drupal 10?

Drupal 10 är planerat att släppas tillsammans med Drupal 9.4 i juni 2022.

Drupal 10 förväntas vara baserat på Symfony 5 eller 6, och inkludera CKEditor 5 istället för 4. Funktionellt bör Drupal 10 vara identisk med Drupal 9.4.

Varför investera i en ny Drupal-version när dess livslängd blir så mycket kortare än tidigare versioner? Drupal 9:s mindre utgåvor förväntas erbjuda nya funktioner (inklusive ett avsevärt förbättrat administrationstema), utökat decoupled-stöd, samt innehållshanteringsfunktioner som är bättre integrerade från start. Uppgraderingen till Drupal 10 förväntas bli lika enkel (och förhoppningsvis ännu enklare) än flytten till Drupal 9.


No items found.

Hur gör man?

Hur kommer man igång med Matomo?

 1. Installera Matomo
  Matomo är ett system som behöver finnas i en servermiljö.
  I en Matomo-installation kan ni skapa flera webbplatser
  Grundinstallation är open source och är därmed fri från licenskostnader.
 2. Konfigurera Matomo
  En stor fördel med Matomo är att man kan anpassa systemet precis efter de behov man har. Detta gör att vi fullt ut kan stödja GDPR med Matomo.
 3. Sätt upp spårning av din webbplats
  I Matomo kan man samla in data om besökarna på flera sätt:
  - Genom ett javascript - som fångar sidvisningar (och vissa typer av event som tex nedladdningar)
  - Genom en TagManager (rekommenderat) -som precis som skriptet ovan kan fånga sidvisningar och event, men som erbjuder en stor verktygslåda för att sätta upp väldigt anpassad spårning
  - SDK för mobil appar
  - Via Loggfiler på servern
 4. Skapa rapporter och segement
 5. Skapa mål och funnels
 6. övervaka insamling av PII
 7. Komplettera med kvalitativ data
 8. förändra, mät igen och repetera

Gå på lärken här under så du får ta del på hela processen...

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Hur lång tid tar det för oss att komma igång med Matomo?

Det beror framför allt på om ni vill ha vår molntjänst för en standardiserad uppsättning eller om ni vill ha en on premise lösning.

Standard Matomo SaaS (vår molntjänst)

 • Aktivering av Standard Matomo SaaS:  < 1 vecka
 • Verksamhetsstöd (utbildning, Tag Management, Segmentuppsättning, etc): 5-8 veckor (1-2 dagar/vecka).
 • Migrering av Google Analytics: 2-3 veckor (2-3 dagar/vecka).
 • Löpande verksamhetsstöd enligt överenskommelse.

On premise (er egen servermiljö)

 • Beroende på komplexitet är vår erfarenhet att det krävs 4-12 veckor för att sätta upp Matomo så att förvaltningen är automatiserad i största möjliga mån samt att den övervakas korrekt. Ofta är On Prem lösningar betydligt mer komplexa. Låt oss prata om dina behov.

Tjänster

Vilka Matomotjänster erbjuder Digitalist?

Vi erbjuder Matomo som en GDPR-säker molntjänst som täcker in allt ni behöver för att säkra att mätning och analys av era webbplatser hanteras tryggt och säkert på svensk infrastruktur. Tjänsten är installerad i en säker svensk driftsmiljö, där vi samarbetar med driftleverantören Elastx.

Vi tar det fulla ansvaret för att tjänsten är tillgänglig och följer de regler och förordningar som är gällande i Sverige. Det innebär bland annat att vi övervakar, uppdaterar och buggrättar befintliga miljöer för att säkerställa tjänsternas tillförlitlighet.

Vi kan även erbjuda Matomo on premise (installation, support och förvaltning i era servermiljöer), vilket kräver mer tid men ibland passar bättre beroende på er övergripande IT-strategi.

Vi erbjuder även webbstrateger och analytiker med djup kännedom om Matomo, som hjälper dig konfigurera spårning, upprätta mätplaner och tolka och föreslå åtgärder baserat på den data ni får in.

Vår Matomoleverans innehåller samtliga Matomos premium plugins som vi tycker är helt nödvändiga för dig som vill arbeta professionellt med Matomo.

 • A/B Testing
 • Activity Log
 • Cohorts
 • Custom Reports
 • Form Analytics
 • Funnels
 • Heatmap & Session Recording
 • LoginSaml
 • Media Analytics
 • Roll-Up Reporting
 • Search Engine Keywords Performance
 • Multi Channel Conversion Attribution
 • Users Flow
 • White Label

Vi har även utvecklat egna unika plugins.

 • Vår UserFeedback plugin gör det möjligt att när du vill trigga frågor till dina användare för att få mer kvalitativ data som kompletterar statistiken.
 • Vår Single Digital Gateway plugin gör det enkelt för myndigheter att rapportera via SDG-formatet.

Kontakta oss för att veta vilka fler plugins vi har utvecklat.

Självklart erbjuder vi även utbildningar och kurser, skräddarsydd användarsupport och konsultation.

Vilka kompetenser rekommenderar Digitalist att vi upphandlar?

Vid Standard Matomo SaaS (vår molntjänst)

Om ni väljer att använda standardtjänsten Matomo som molntjänst (Standard Matomo SaaS) så ingår uppsättningen av Matomo. Vi dimensionerar för antalet sidvisningar ni har samt inkluderar Matomos premiumplugins så ni får ett komplett analysverktyg.

Implementationsfasen handlar till största delen om att stötta er verksamhet konfigurera Matomo Tag Manager och ert tänk kring hur ni vill segmentera och rapportera er data. Självklart är vi med och utbildar er vid behov.

Kompetenser som vi rekommenderar:  
 • Webbanalytiker som är expert på Matomo
 • Projektledare
 • Utvecklare som vid behov kan migrera data från Google Analytics och även säkerställa att Matomo Tag Manager konfigureras upp korrekt samt att era frontendare bygger kod som är enkel att sätta upp mätning i

Vid on premise (er egen servermiljö)

Vill ni ha en skräddarsydd uppsättning on premise eller på annan infrastruktur som Kubernetes så kan vi även erbjuda det. För extremt stora installationer som för Arbetsförmedlingen eller Skatteverket har vi använt Kubernetes infrastrutur. Då har vi roller inom följande kompetensnivåer som kan behövas beroende lite på vad som ska göras.

Kompetenser som behövs:
 • Utvecklare - Anpassningar och automatisering
 • QA & Test - Testning
 • Teknisk Projektledare - Projektledning
 • DevOps - Uppsättning av tjänst
 • Support Manager - Ärendehantering
 • Applikationsexpert - Kravställning för uppsättning av tjänst
 • Webbanalytiker - För utbildningar, konsulttjänster och verksamhetsstöd. Uppsättning av mätning och kravställning mot verksamhetens mål.

Vilken konsultstöd behöver vi löpande för att kunna nyttja Matomo fullt ut?

Vår erfarenhet är att verksamhetsstöd i form av en Matomo- och webbanalysexpert som stöttar er kontinuerligt kommer göra så att ni kan nyttja Matomo på bästa sätt. Denne kan sedan ta den experthjälp som behövs av vårt Matomoteam vid behov.

Ny på Matomo

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Hur kommer man igång med Matomo?

 1. Installera Matomo
  Matomo är ett system som behöver finnas i en servermiljö.
  I en Matomo-installation kan ni skapa flera webbplatser
  Grundinstallation är open source och är därmed fri från licenskostnader.
 2. Konfigurera Matomo
  En stor fördel med Matomo är att man kan anpassa systemet precis efter de behov man har. Detta gör att vi fullt ut kan stödja GDPR med Matomo.
 3. Sätt upp spårning av din webbplats
  I Matomo kan man samla in data om besökarna på flera sätt:
  - Genom ett javascript - som fångar sidvisningar (och vissa typer av event som tex nedladdningar)
  - Genom en TagManager (rekommenderat) -som precis som skriptet ovan kan fånga sidvisningar och event, men som erbjuder en stor verktygslåda för att sätta upp väldigt anpassad spårning
  - SDK för mobil appar
  - Via Loggfiler på servern
 4. Skapa rapporter och segement
 5. Skapa mål och funnels
 6. övervaka insamling av PII
 7. Komplettera med kvalitativ data
 8. förändra, mät igen och repetera

Gå på lärken här under så du får ta del på hela processen...

Hur lång tid tar det för oss att komma igång med Matomo?

Det beror framför allt på om ni vill ha vår molntjänst för en standardiserad uppsättning eller om ni vill ha en on premise lösning.

Standard Matomo SaaS (vår molntjänst)

 • Aktivering av Standard Matomo SaaS:  < 1 vecka
 • Verksamhetsstöd (utbildning, Tag Management, Segmentuppsättning, etc): 5-8 veckor (1-2 dagar/vecka).
 • Migrering av Google Analytics: 2-3 veckor (2-3 dagar/vecka).
 • Löpande verksamhetsstöd enligt överenskommelse.

On premise (er egen servermiljö)

 • Beroende på komplexitet är vår erfarenhet att det krävs 4-12 veckor för att sätta upp Matomo så att förvaltningen är automatiserad i största möjliga mån samt att den övervakas korrekt. Ofta är On Prem lösningar betydligt mer komplexa. Låt oss prata om dina behov.

GDPR

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Vart lagrar Digitalist vårt data?

Vår driftpartner i Sverige är Elastx - en svensk ISO 27001-certifierad molnleverantör som har sin infrastruktur inom Sverige. Läs mer här Elastx.

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Utbildning

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Allmän

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Vad behöver Digitalist veta för att kunna lämna en offert?

För att kunna lämna en offert som möter era behov vi vill gärna var ni befinner er idag och hur ni vill jobba framåt med era webbapplikationer. Och enklaste sättet att ta reda på det är att vi tar ett kort möte. Inför det mötet är det bra om ni kan ta reda på (behöver absolut inte vara exakta tal):

 • Förväntat antalet sidvisningar/månad
 • Förväntat antal segment, events och användare

Det är också väldigt bra om ni har kunskap om er övergripande IT-strategi så att vi vet om det är vår molntjänst eller om det är en on premise lösning ni är intresserade av.

Vad har Digitalist för erfarenhet av Matomo?

Vi har jobbat med Matomo i över än 10 år. När vi började med mjukvaran hette den Piwik. Då det ligger i vårt företags DNA att hålla koll på intressanta öppen källkodsprojekt var vi mycket tidiga med att se möjligheterna med Matomo. Några exempel på vad vi gjort genom åren:

 • För Bostadsrätterna använder vi framgångsrikt Matomo för deras över 2000 sajter sedan snart 10 år tillbaka
 • Tillsammans med Skatteverket har vi utvecklat plugin för SDG exporter samt satt upp väldigt komplexa mätkonfigurationer på skattverket.se, läs mer här.
 • Arbetsförmedlingen hjälper vi förutom med spårning även med exporter av väldigt stora datamängder från deras Matomo installation, som vi förvaltar, till deras egna datasjö för att snabbare data analys.

Vilka Matomotjänster erbjuder Digitalist?

Vi erbjuder Matomo som en GDPR-säker molntjänst som täcker in allt ni behöver för att säkra att mätning och analys av era webbplatser hanteras tryggt och säkert på svensk infrastruktur. Tjänsten är installerad i en säker svensk driftsmiljö, där vi samarbetar med driftleverantören Elastx.

Vi tar det fulla ansvaret för att tjänsten är tillgänglig och följer de regler och förordningar som är gällande i Sverige. Det innebär bland annat att vi övervakar, uppdaterar och buggrättar befintliga miljöer för att säkerställa tjänsternas tillförlitlighet.

Vi kan även erbjuda Matomo on premise (installation, support och förvaltning i era servermiljöer), vilket kräver mer tid men ibland passar bättre beroende på er övergripande IT-strategi.

Vi erbjuder även webbstrateger och analytiker med djup kännedom om Matomo, som hjälper dig konfigurera spårning, upprätta mätplaner och tolka och föreslå åtgärder baserat på den data ni får in.

Vår Matomoleverans innehåller samtliga Matomos premium plugins som vi tycker är helt nödvändiga för dig som vill arbeta professionellt med Matomo.

 • A/B Testing
 • Activity Log
 • Cohorts
 • Custom Reports
 • Form Analytics
 • Funnels
 • Heatmap & Session Recording
 • LoginSaml
 • Media Analytics
 • Roll-Up Reporting
 • Search Engine Keywords Performance
 • Multi Channel Conversion Attribution
 • Users Flow
 • White Label

Vi har även utvecklat egna unika plugins.

 • Vår UserFeedback plugin gör det möjligt att när du vill trigga frågor till dina användare för att få mer kvalitativ data som kompletterar statistiken.
 • Vår Single Digital Gateway plugin gör det enkelt för myndigheter att rapportera via SDG-formatet.

Kontakta oss för att veta vilka fler plugins vi har utvecklat.

Självklart erbjuder vi även utbildningar och kurser, skräddarsydd användarsupport och konsultation.

Plugins

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Tips och råd

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Är det möjligt att exportera data till en datasjö?

Ja, Matomo stödjer export av rådata via ett API-gränssnitt. Det är väldigt enkelt att använda. Dock bör ni vara medveten om att det kan finns begränsningar i hur stora utdrag som kan göras. Då finns det andra sätt att lösa det på vilket vi har hjälpt bland annat Arbetsförmedlingen med.

Två alternativ:

 1. Hur exporterar jag rådata från Matomo (users, actions, clicks)?
  Denna metod kräver mycket resurser från plattformen och kan medföra komplikationer.  Det är det inbyggda stödet i Matomo som används. Länk
 2. Hur exporterar jag rådata från Matomo till mitt data warehouse?
  Denna metod kräver en större arbetsinsats. Länk

Hur kommer man igång med Matomo?

 1. Installera Matomo
  Matomo är ett system som behöver finnas i en servermiljö.
  I en Matomo-installation kan ni skapa flera webbplatser
  Grundinstallation är open source och är därmed fri från licenskostnader.
 2. Konfigurera Matomo
  En stor fördel med Matomo är att man kan anpassa systemet precis efter de behov man har. Detta gör att vi fullt ut kan stödja GDPR med Matomo.
 3. Sätt upp spårning av din webbplats
  I Matomo kan man samla in data om besökarna på flera sätt:
  - Genom ett javascript - som fångar sidvisningar (och vissa typer av event som tex nedladdningar)
  - Genom en TagManager (rekommenderat) -som precis som skriptet ovan kan fånga sidvisningar och event, men som erbjuder en stor verktygslåda för att sätta upp väldigt anpassad spårning
  - SDK för mobil appar
  - Via Loggfiler på servern
 4. Skapa rapporter och segement
 5. Skapa mål och funnels
 6. övervaka insamling av PII
 7. Komplettera med kvalitativ data
 8. förändra, mät igen och repetera

Gå på lärken här under så du får ta del på hela processen...

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

User Feedback

No items found.

Tag Manager

No items found.

Felsökning

No items found.

Another Test Item

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Hur skickar vi statistik till Europeiska kommissionen enligt SingleDigitalGateway (SDG)?

Vi har utvecklat två pluginer för Matomo för att stödja den nya EU-förordningen, Single Digital Gateway(SDG), läs mer här. Det första pluginet heter SingleDigitalGateway och den är byggd i enlighet med kraven från EU-kommissionen, för att skicka in kvantitativa rapporter baserad på besöksstatistik i Matomo. Er superanvändare i Matomo kan då definiera vilka URL:er som datat ska skickas för samt er unika API nyckel.

Det andra pluginet heter UserFeedback och ger stöd för att samla in den kvalitativa analysen med hjälp av formulär som bäddas in på er sajt med Matomo Tag Manager (MTM). För att sända insamlad data till EU-kommissionen så krävs SDG pluginet.

För utvecklingen av dessa plugin så har vi samarbetat med Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi har även varit delaktiga i DIGG:s samarbetsrum tillsammans med andra myndigheter. Önskemål om nya funktioner tillkommer tätt och vi jobbar löpande med förbättringar.

Vi har även utvecklat en PHP klient för att koppla din analysplattform från SDG. Du hittar klienten här.

Installeras med composer: composer require digitalist/sdg-php-client

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Test FAQ Category

Hur gör man när man hittar persondata i sin webbanalys?

Matomo och persondata incidenter

Om du använder Matomo har du ett antal verktyg som hjälper dig att hantera dessa situationer.I Matomo kan du nämligen genom gränssnittet rensa bort de besök (visits/sessioner) som innehåller persondata och därigenom minska spridningen / skadan.

Så här gör du för att ta bort data i Matomo

Den enkla processen man behöver följa är:

1. Rensa bort data i visitor loggen.

2. Invalidera rapporter - Dvs processa om de aggregerade rapporterna så att data även försvinner från dessa.

3. Testa och validera (repetera 1 & 2) om du hittar mer data.

Är det möjligt att migrera befintlig statistik från Google Analytics?

Ja, det är möjligt att importera data från Google Analytics med hjälp av ett plugin, GoogleAnalyticsImporter - https://matomo.org/docs/google-analytics-importer/

Det kräver normalt handpåläggning för att det ska fungera.

Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

Det faktum att Matomo en gång skapades för att vara ett open source alternativ till GA innebär att väldigt mycket saker i plattformarna är lika, framförallt när det kommer till hur mätning görs. Har du arbetat med GA kommer du snabbt känna igen dig i Matomo.

 • En Property i GA kallas Website i Matomo
 • Users i GA heter Visitors i Matomo
 • Sessioner i GA heter Visits i Matomo
 • Pageviews och Event finns i Matomo också och fungerar mycket likt GA.
 • Landing pages i GA heter Entry pages i Matomo
 • Exit pages finns i Matomo också
 • Site search finns i Matomo också
 • Båda platformarna tillåter Custom Dimensions
 • Båda plattformarna erbjuder Segmentering av användare
 • Kampanjtaggar fungerar i Matomo också
 • Du kan integrera Google Search Console i Matomo för att få mer detaljerad info om organiska sökningar

Hur hanterar Digitalist personuppgifter?

Vi upprättar ett Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med er så ni kan vara säkra på att ni är i trygga händer. Vidare har Matomo inbyggda funktioner för att gallra personuppgifter, anonymisera IP-adresser, tillgodose GDPR-principerna om interoperabilitet, användarnas rättighet att bli glömda m.m.

Vi kan även erbjuda övervakning av PII-data och generera automatisk larm till våra incidentkanaler.

Hur genomförs utbildningen i Matomo?

Vi har genomfört många halvdags- och heldagsutbildningar genom åren. Vi tar fram det upplägg som passar er bäst. Utbildningar kan genomföras under ett eller flera tillfällen, men allra helst genom att vi arbetar praktiskt med verkliga exempel och behov.

Kontakta oss om ert nästa projekt!

Vill du prata med en kundansvarig direkt? Klicka här! För jobb eller praktik klicka här!