Finns det något som inte riktigt fungerar med din nuvarande produkt eller tjänst? Får ni inte tillräckligt hög konvertering, inte så många nya medlemmar eller antal sålda produkter som ni hade hoppats på? Är era kunder inte så lojala och återkommande som ni hade tänkt er? Eller har ni en ny idé som ni skulle vilja testa utan att utveckla den på riktigt?

Vårt arbetssätt med klickbara prototyper, ofta som en del av ett Proof of Concept, hjälper till med just det. Med tjänstedesign och teknisk analys som grund, så djupdyker vi i en eller flera delar av er produkt eller tjänst.
Att ta fram en klickbar prototyp tar ungefär 2–4 veckor, beroende på uppdragets komplexitet och önskad slutprodukt.

Nuläge och insikter

Vi börjar med en nulägesanalys och insiktsfas. Vi användartestar er befintliga produkt eller tjänst och gör en mätning på hur användarvänlig den är. Vi genomför intervjuer, kontrollerar tillgänglighet och går igenom relevant analytics-data. Samtidigt så börjar lösningsarkitekten gå igenom de tekniska förutsättningar som finns – nuvarande arkitektur, CMS och API:er med mera. Hur djupt vi gräver beror givetvis på hur omfattande man önskar göra prototypen.

Prototyp och användartester

Med insikterna som grund tar vi sedan fram koncept och idéer som vi tror skulle lösa utmaningen på bästa sätt – både med hänsyn till affärsmål och användarens behov. Idéerna skissas ut och sätts samman som en klickbar prototyp i Figma. Prototypen testas sedan på riktiga användare och vi gör även här ett användbarhetstest enligt samma metod som vi använde på den befintliga produkten/tjänsten – för att få en indikation på förbättringen. Vi justerar prototypen utifrån användarnas feedback och har sedan en färdig användartestad prototyp. Vill man ta den ytterligare ett steg kan man såklart även bygga prototypen som en responsiv HTML-prototyp – allt för att hamna så nära en färdigt utvecklad produkt som möjligt.

Att ta fram en klickbar prototyp är ett enkelt och relativt snabbt sätt att förbättra eller förnya en befintlig eller en helt ny produkt eller tjänst. Vill du veta mer om hur ett projekt skulle kunna gå till? Kontakta oss!

Läs mer om Proof of Concept
No items found.