Vi är stolta över att få trumpeta ut att vi inlett ett samarbete med RISE Research Institutes of Sweden. Under det kommande året kommer vi på Digitalist att hjälpa RISE med strategisk utveckling och analys av digitala plattformar.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

No items found.