Vad är en user story?

Vi behöver motivera för alla inblandade varför ett krav är viktigt, det räcker inte med att “chefen” eller någon annan anser att något skall göras. En User Story innehåller därför följande komponenter:

Användare(user) eller aktör, dvs den som berörs av vårt krav.

Önskan (själva kravet), dvs vad vi vill att användaren skall kunna göra eller få stöd med.

Mål(Goal), Önskan(Desire), dvs det förväntade utfallet när vi infört detta krav.

Det finns flera exempel på hur User Stories kan skrivas nedan följer ett par exempel på engelska:

User story examples

“As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>

“As a <role>, I can <action with system> so that <external benefit>

“As <who> <when> <where>, I <what> because <why>.

No items found.