Vad är personas och hur skapar man dem?

Bra personas stärker den interna kommunikationen och målbilden i ett team som jobbar med en produkt. Istället för att prata om Kvinnliga lärare på mellanstadiet, får vi fram namn på fiktiva personer som vi kan koppla våra egna känslor till. Vi kanske får fram Eva och Kristina som båda är lärare på mellanstadiet, men i förhållande till vår tjänst har helt olika upplevelser och förväntningar. Eva är den där totalt orädda personen som kämpar på och även om hon haft en massa problem på vägen så minns hon dem knappt. Kristina däremot är extremt känslig för hinder på vägen och kommer att lämna vår tjänst om det inte fungerar.

I vårt arbete med en webbplats tar vi fram ett antal personas med hjälp av intervjuer, enkäter mm och tillsammans med våra kunder prioriterar vi de personas vi tror är viktigast för vårt fortsatta arbete med tjänsten. Vi tar även hänsyn till de effektmål vi tagit fram när vi gör denna prioritering.

Hur skapar man personas?

Vi startar ofta med att identifiera befintlig kunskap inom organisationen. Finns det redan dokumenterade målgrupper så kan vi ofta starta med dem, annars kan vi ofta ganska snabbt identifiera målgrupperna baserat på kunskap om användarna inom organisationen. Det går även att ta fram målgruppsinformation genom Facebook, Google och andra tjänster lite beroende på hur många individer man interagerat med där.

Proto-personas

Steg 2 blir att skapa personas baserat på den interna kunskapen i organisationen, det finns ofta ganska mycket kunskap.

Vi försökar ta fram "hypoteser" om vilka pesonas vi har helt enkelt. Vilka behov och förväntningar har dessa på vår tjänst. Vilka problem har de? Kan vi kanske få fram riktiga citat från konversationer till kundtjänst etc så blir det ännu bättre.

Personas intervjuer

När vi har våra Proto-personas vill vi göra riktiga intervjuer med dem, man brukar säga att det krävs ungefär 5 intervjuer för att identifiera skillnader och för att kunna skapa olika personas inom en målgrupp. Det är givetvis också en resursfråga och det är bättre att genomföra en intervju än ingen.

När vi gjort våra intervjuer fyller vi på, ändrar och kanske skapar nya personas med vår nya kunskap.

Vad är personas

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om personas!

Läs också blogginlägget Vad är effektmål?


No items found.