I oktober hade vi äran att presentera på DrupalCon Europe i Lille, en viktig konferens inom Open Tech-communityn. Vårt ämne? En djupdykning i vår resa att integrera AI som en central del av vårt arbetssätt. Här kommer en kortfattad summering av vår föreläsning:

Sedan mars 2023 har vi aktivt inkluderat AI i våra arbetsflöden. Vi hade två mål: att driva vår egen effektivitet och kvalitet samt att bättre kunna stödja våra kunders växande behov av AI-lösningar.

Sätta riktlinjer

Det första vi insåg var vikten av att snabbt etablera klara riktlinjer för hur vi använder AI. Dessa riktlinjer inkluderade etiska överväganden och bestämmelser om vilken data som aldrig ska delas med AI.

Inte bara verktyg, utan även kultur

AI är inte bara ett verktyg för oss - det är en del av vår arbetskultur. På våra personalmöten talar vi om AI och dess inverkan på vårt arbete. Vårt motto, "Kan AI hjälpa mig med detta?", påminner oss ständigt om att tänka på hur AI kan förbättra vår arbetsprocess.

Våra AI-kollegor

Vi introducerade "The 24/7 Assistant" (Large Language Models som Chat GPT och Llama 2 Chat), "The Tireless Dev colleague" (verktyg som Github Copilot) och "The Media Wizard" (verktyg som Midjourney och DALL-E). Varje verktyg kommer med sina egna fördelar och nackdelar.

Att navigera genom AI:s komplexitet

AI är kraftfullt, men inte utan sina utmaningar. Vi diskuterade våra farhågor kring bias, arbete, bedrägerier, bristen på lagar, regleringar och transparens med mera. Genom att aktivt ta itu med dessa bekymmer kan vi använda AI mer ansvarsfullt och effektivt.

Våra råd till andra organisationer

  • Fastställ tydliga riktlinjer tidigt
  • Starta! Låt alla anställda börja använda AI-verktyg
  • Håll kontinuerliga medvetandeutbildningar kring AI
  • Var öppen för att lära
  • Var medkännande med osäkerheter bland kollegor
  • Diskutera, diskutera, diskutera
  • Utvärdera kontinuerligt
Ladda ner presentationen här!
No items found.