Kundcase

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent (HSR) är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen i staden, i naturen och i havet. Deras mål är ett förändrat beteende: “Ingen skräpar ner”. HSR samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er!

Digitalist är en fullserviceleverantör för HSR och levererar inte bara projekt utan arbetar ävenmed kontinuerlig förbättring. Vi arbetar med två horisonter parallellt: kortsiktigt och långsiktigt. Dels löser vi saker som behöver hanteras här och nu, men vi har också en growth-plan för hur HSR kan jobba med sina målgrupper i framtiden.

Utmaning

Håll Sverige Rent är en liten organisation som gör oerhört mycket. Webben är en kommunikationskanal vars mål är att nå målgrupperna samt hjälpa HSR att nå sina mål och sin vision att ingen skräpar ner. När vi inledde vårt partnerskap vill HSR förenkla sin kommunikation och hade en önskan om att webben skulle kännas aktuell och nyhetsdriven. De ville visa att de är en del i omvärlden, att sätta nedskräpning i en större kontext. Vidare var det viktigt med en stabil och flexibel plattform som skulle klara av att hantera snabba lanseringar av nya funktioner, stödja kampanjer och underlätta spridning av sajtens content.

Lösning

Digitalist förslag var att agilt arbeta fram en ny webbplats bit för bit – en målgrupp i taget – och lansera i olika etapper. Eftersom engagemang och opinionsbildning är två viktiga områden för HSR lades stor vikt vid just kampanjhantering och aktivering. En utmaning var att webben skulle serva flera disparata målgrupper. På grund av det lades mycket tid på just flöden och kundresor för att guida respektive målgrupp rätt. Tack vare modultänket och en genomtänkt grundplatta la vi grunden till en webb som möjliggör kontinuerlig, behovsstyrd vidareutveckling under många år.

Projektet omfattade följande tjänster

Våra kunder

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.