DIGG - Sveriges dataportal 2.0

DIGG - Sveriges dataportal 2.0Digg
DIGG - Sveriges dataportal 2.0
Kundcase

DIGG - Sveriges dataportal 2.0

Bakgrund

Myndigheten för digital förvaltning – Digg –stod inför behovet att uppdatera och förbättra Sveriges dataportals design och funktionalitet i enlighet med användarnas behov och förväntningar.

Mål med projektet

Projektet genomfördes i två faser. I den första fasen utvecklades en MVP av beta.dataportal.se vilket inkluderade förbättringar av både teknisk miljö och design. I den andra fasen utvecklades MVP Beta:n av Dataportalen vidare för att officiellt ersätta och lansera betaversionen som den nya dataportalen samt att konsolidera systerwebbplatsen Utvecklarportalen dev.dataportal.se. 

Utmaningen bestod i att hantera och balansera perspektivet av användarnas behov och Digg:s verksamhetsbehov. Detta då webbplatsens vidareutveckling finansieras av både verksamhetens budget och olika regeringsuppdrag.

Lösning

För att adressera denna utmaning påbörjades en andra fas av projektet med fokus på implementeringen av flera designförbättringar framtagna i tätt samarbete mellan Digitalist, Digg och myndighetens målgrupper. I denna fas genomfördes en serie utvecklingsåtgärder, bland annat:

  • Implementering av en ny design och nya innehållselement baserat på användartester och feedback.
  • Konfiguration och anpassning Headless CMS Strapi för att öka användarupplevelsen för redaktörerna vilket effektiviserar innehållsarbetet och ökar webbplatsens användarvänlighet.
  • Stora förbättringar av sökfunktionaliteten på webbplatsen för att höja användarnas upplevelse vid data- och API-sökningar.
  • Utveckling och införande av nya innehållstyper och sidstrukturer för att stödja en mer intuitiv användarresa.

Ytterligare insatser inkluderade teknisk testning, driftsättning efter acceptanstester och systemdokumentation, vilket säkerställde en smidig övergång till den nya officiella dataportalen.

”För oss har det varit väldigt viktigt att vi ska få till en lättanvänd och inspirerande tjänst för ett område som kan upplevas som komplext, och också att vi själva enkelt ska kunna arbeta med innehållet på Sveriges dataportal. Och i det arbetet har Digitalist varit ett stort stöd med sin långa erfarenhet av webbutveckling, förvaltning och tjänstedesign.”

– Josefin Lassinantti, produktägare dataportalen, Digg

Resultat

Projektet resulterade i en framgångsrik transformation av beta.dataportal.se till den nya officiella dataportalen för Sverige. Denna förändring markerar en milstolpe i strävan efter att förbättra tillgången på offentliga data och stödja digital innovation. 

Med en användarcentrerad design, förbättrad navigering, och integrerade funktioner för datadelning kommer den nya dataportalen stärka Sveriges position inom offentlig datatillgänglighet och transparens.

Detta projekt är också bara början. Med ett ökat fokus på användarfeedback och kontinuerlig utveckling är vägen framåt tydlig för att ytterligare stärka och utveckla portalen. Genom att omfamna innovation och teknologiska framsteg ser Digitalist tillsammans med Digg fram emot att fortsätta leda vägen för en mer uppkopplad och data-driven offentlig sektor i Sverige.

Om Digg

Digg arbetar med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering genom att utveckla byggblock, principer och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Digg säkerställer också att digital offentlig service är tillgänglig för alla.

Digg ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och arbetar tillsammans med övriga aktörer för att utveckla den ytterligare både nationellt och internationellt. Genom analyser och rapporter hjälper Digg också regeringen i utvecklingen av den digitala förvaltningen.

Digg stöttar andra offentliga aktörer i att både tillgängliggöra och använda data, att utgå från användarnas behov och ta tillvara innovationskraften som finns.

Projektet omfattade följande tjänster

Våra kunder

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.