Kundcase

Skolverket

Bakgrund

Skolverket, myndigheten med ansvar för svensk skolutveckling, har valt att samarbeta med Digitalist för att förbättra och optimera användningen av sina digitala resurser och interna verktyg. Med fokus på webbanalys och sökmotoroptimering har Digitalist arbetat tillsammans med Skolverket för att säkerställa att deras digitala tjänster är lättillgängliga och ger maximalt värde till både slutanvändare och organisationen som helhet.‍

Utmaning

Skolverket står inför flera utmaningar. För det första, att optimera den digitala närvaron och säkerställa att deras utbildningsresurser är enkla att hitta och använda. För det andra, att skapa en tydlig översikt av användarbeteendet i sina digitala plattformar för att kunna fatta välgrundade beslut baserade på insamlad data.Dessutom befinner sig organisationen i startgropen för flera utvecklingsprojekt där behovet av att definiera prioriterade förbättringsområden och utveckla förbättringsförslag baserade på insikter och data är väsentligt.Tidigare problem med åtkomst och prestanda i analysverktyget Matomo hade skapat hinder för dessa mål, vilket gör Digitalists expertis och gedigna erfarenhet av Matomo till en ovärderlig resurs i arbetet.

Lösning

Digitalist har kontinuerligt arbetat med att förbättra prestandan och optimera Skolverkets Matomo-miljöer, vilket underlättar arbetet med webbstatistik och analys. Parallellt med detta har vi arbetat med sökmotoroptimering för Skolverkets olika webbplatser, vilket kommer att hjälpa skolverkets målgrupper att enklare hitta den information de behöver i Skolverkets omfattande utbud.Genom workshops och en nära samverkan har Digitalist tagit fram effektkartor och mätplaner för flera av Skolverkets webbplatser. Detta material kommer att spela en central roll i att identifiera och prioritera användarnas behov och krav i det pågående utvecklingsarbetet. Som resultat av detta arbete har Skolverket nu en stabil grund att stå på för en datadriven utveckling och förbättring av sina digitala plattformar.

Om Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet som har ansvar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen, och har som mål att alla elever ska ha tillgång till en likvärdig och högkvalitativ utbildning. Deras huvudsakliga uppgifter innefattar att fastställa ramar för utbildningen, stödja utvecklingsarbetet inom utbildningssektorn, erbjuda fortbildning för personalen, utfärda legitimationer för lärare och förskollärare samt administrera och fördela statsbidrag till kvalificerade verksamheter enligt gällande riktlinjer. Skolverket har en central och avgörande roll i utvecklingen av det svenska utbildningssystemet och är en nyckelspelare när det kommer till att forma framtiden för utbildning i Sverige.

Projektet omfattade följande tjänster

Våra kunder

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.