I det här blogginlägget utgår vi ifrån att du redan vet vad Matomo är. Annars kan du läsa blogginlägget Vad är Matomo webbanalys först. Vi utgår också ifrån att du vill arbeta agil och datadrivet där ni styr ert arbete med effektmål eller liknande.

Steg 1 - Få tillgång till en Matomo instans (installation)

Matomo är ett system som behöver finnas i en servermiljö. En viktig sak många inte tänker på är att planera för förvaltningen av applikationen på flera års sikt. Det måste finnas kompetens på lång sikt som kan ta hand om applikationen och dess miljö. Detta kan du göra själv eller köpa som tjänst hos oss på Digitalist där vi har ett seniort team med närmare tio medarbetare som jobbar med förvaltning, säkerhet och uppdateringar av öppen källkod-applikationer.

I en Matomo-installation kan ni skapa flera webbplatser. Det kan till exempel vara er externa webb, ert intranät och en mobilapp. Hur många webbplatser ni kan sätta upp handlar om hur mycket trafik ni har per webbplats och om hur väl dimensionerad servermiljön är. Om man har en externwebb med 100.000 sidvisningar så är det oftast inget problem att lägga till ett antal mindre trafikerade applikationer men man måste över tid givetvis ha koll på hur servern hanterar data. Antalet användare i Matomo påverkar också behovet av resurser på server.

Grundinstallation är open source och är därmed fri från licenskostnader. De kostnader ni kommer ha för att ha Matomo tillgängligt är för serverkapacitet anpassad efter den last och datavolym ni har behov av samt förvaltningen.

Det som är viktigt är att de löpande uppdateringarna av systemen genomförs skyndsamt. Enbart Matomokoden uppdateras minst en gång i månaden och inte sällan innefattar detta säkerhetsuppdateringar. Detsamma gäller hela den infrastruktur som Matomo körs i. Här begår många misstaget att inte säkerställa att de själva eller leverantörer regelbundet genomför uppdateringar.

Det innebär ofta ett antal timmar per månad i arbetstid för att hålla ett system uppdaterat och detta ingår när du köper Matomo som tjänst. På Digitalist uppdaterar vi våra system minst en gång per vecka och vid kritiska uppdateringar ännu oftare.

Steg 2 - Konfigurera  Matomo

En stor fördel med Matomo är att man kan anpassa systemet precis efter de behov man har. Detta gör att vi fullt ut kan stödja GDPR med Matomo. Vi kan till exempel användas Matomo för att lagra känslig persondata (vilket man ju faktiskt kan göra om man har ett medgivande). Här krävs en god kunskap både om Matomo som system och om webbanalys generellt för att följa alla lagar och regler.

Matomo är också modulärt uppbyggt så att man kan lägga till plugins som tillför ny funktionalitet, detta gör att vi verkligen kan anpassa Matomo på enormt många sätt. Det finns plugins som är open source (dvs utan en licenskostnad) och det finns även premium-plugins som kräver ett abonnemang.

Ska man arbeta mer professionellt och datadrivet rekommendrerar vi att man bör köpa ett antal premium plugins, vilket gör att vi endast erbjuder Matomo paketerat med helt nödvändiga plugins.

Steg 3 - Sätt upp spårning av din webbplats

I Matomo kan man samla in data om besökarna på flera sätt:

- Genom ett javascript - som fångar sidvisningar (och vissa typer av event som tex nedladdningar)
- Genom en TagManager (rekommenderat) -som precis som skriptet ovan kan fånga sidvisningar och event, men som erbjuder en stor verktygslåda för att sätta upp väldigt anpassad spårning
- SDK för mobil appar
- Via Loggfiler på servern

Vi rekommenderar att ni använder Matomos TagManager. Det erbjuder mest flexibilitet och är den typ av mätning som är bäst dokumenterad eftersom den har flest användare.

För att sätta upp mätning behöver man ha en god förståelse för riskerna med att samla in persondata och man behöver även förstå grunderna i webbutveckling för att vara medveten om vad man gör.

För mer avancerade uppsättningar skapar man även ofta dimensioner på sitt data vilket kräver en kombination av konfigurering av servern och mätuppsättning. Ett exempel på en dimension kan vara att man skickar med vilken roll en användare har i systemet eller kanske vilken enhet man tillhör på ett intranät eller liknande. Dimensioner kan givetvis öka risken att samla in persondata så här behöver man vara noggrann.

Steg 4 - Skapa rapporter och segment

Första steget i att bli datadriven är att skapa rapporter på sitt data. I Matomo finns en hel del färdiga rapporter och man kan även installera plugins som skapar fler rapporter. I Digitalists installationer ingår alltid Custom reports (premium-plugin) som gör att man fritt kan kombinera fält och filter för att skapa mer precisa delmängder av datat.

Du vill  ofta kunna segmentera ner din data till vissa enskild typer av besökare. Det kan till exempel vara användare med webbläsaren Firefox, användare med mobila enheter, användare som besökt webbplatsen mer än fem gånger eller användare av typen kund (från en special uppsatt dimension för just er webbplats).

Steg 5 - Skapa mål och funnels

Om man arbetar datadrivet har man givetvis ett eller flera mål kopplade till sin webbplats. I Matomo kan man skapa mål kopplat till besök på enskilda sidor som tex /tack-för-din-anmälan eller efter en händelse som till exempel att någon tittat klart på en video.

För att kunna optimera din sajt ytterligare kan du skapa funnels till dina mål (kräver även detta en premium-plugin som ingår i Digitalists Matomo-erbjudande). En korrekt uppsatt funnel kan tex tala om för dig var en besökare fastnar i en ansökan.

6 -  Övervaka insamling av PII

En av anledningarna till att vi väljer Matomo är ofta att vi vill leva upp till GDPR, men det många glömmer bort är att systemet (Matomo) i sig inte löser den uppgiften fullt ut. De flesta problemen med att vi samlar in persondata beror på att vi bygger applikationer fel. Det gör att man löpande behöver gå igenom sin data för att fånga upp eventuella misstag som gör att persondata samlats in och givetvis åtgärda och rensa upp i sin data. Läs mer om hur vi på Digitalist gör detta här.

Steg 7 - Komplettera med kvalitativ data

För att bli en fullt datadriven organisation räcker det inte med att samla in webbanalys data (den datan säger bara vad besökarna gör). För att kunna fatta bra beslut behöver vi också förstå varför besökarna gör beter sig på ett visst sätt och för det behöver man kvalitativ data.

Det bästa sättet att få in kvalitativ data är  att intervjua användarna men det kan vara väldigt tidskrävande så därför finns enklare metoder som enkäter eller heatmaps och sessions-inspelningar vilka kan ge oss liknande insikter till en mycket lägre kostnad. Givetvis ska man även intervjua sina användare men det har man sällan resurser till för att göra löpande.

Digitalist har utvecklat Feedback plugin till Matomo som möjliggör skapande av enkäter i Matomo (detta är en premium-plugin som köps separat).

Steg 8 - Förändra, mät igen och repetera

Det slutgiltiga beviset på om ni är datadrivna är om ni löpande arbetar med förändringar som grundar sig på de mål och insikter som ni samlat in. Når man hit jobbar man ofta även löpande med att sätta upp ny mätning, nya rapporter och så vidare.

Verksamhetsstödet är det som gör oss till mer än bara en hosting och applikationsförvaltare av Matomo. Vi får glädjekickar när vi lyckas hjälpa våra kunder på vägen mot att bli datadrivna!

Läs också blogginlägget Matomo vs Google Analytics - vad skiljer verktygen åt?

No items found.